Nasi Specjaliści

Krystyna Stencel-Gabriel
specjalista alergolog
specjalista pediatra
_MG_9201.jpg

Zaczynając od rzeczy prostych możemy pomóc w rzeczach skomplikowanych jak złożona alergia

Jestem absolwentką Wydziału  Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej (ŚAM) w Katowicach. W trakcie studiów byłam członkiem studenckiego koła naukowego w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej w Zabrzu-Rokitnicy oraz uczestniczyłam dwukrotnie w letnichstudenckich obozach naukowych internistycznych w Kamieńcu k/Rybnika w latach 1978/1979.

Po uzyskaniu dyplomu i prawa wykonywania zawodu w dniu 17 czerwca 1981 r. uzyskałam nominację na nauczyciela akademickiego Śląskiej Akademii Medycznej z dniem 15 listopada 1981 r. i rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta stażysty w Klinice Chorób Zakaźnych w Chorzowie kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Olgierda Granickiego, uzy-skując następnie nominację na stanowisko asystenta ŚAM z dniem 16 listopada 1982 r.

Od 1984 roku jestem zatrudniona w Katedrze i Klinice Pediatrii ŚAM w Bytomiu (obecna nazwa placówki to Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM) na etacie asystenta, gdzie rozpoczęłam specjalizację z zakresu pediatrii pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Szczepańskiego. W dniu 21.11.1986 r. uzyskałam I stopień specjalizacji z zakresu pediatrii (z wynikiem bardzo dobrym) i trzy lata później, 28.04.1989 r., uzyskałam specjalizację II stopnia z zakresu pediatrii.

W roku 1994 uzyskałam specjalizację II stopnia z zakresu alergologii( egzamin zdałam z wyróżnieniem) pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Edmunda Rogali, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych w Zabrzu. Z dniem 01 października 1994 r. zostałam nominowana na stanowisko adiunkta, a od 2006 r. pracuję na stanowisku wykładowcy.

W 2010 roku obroniłam pracę habilitacyjną uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z z zakresu alergologii.

Główne kierunki moich zainteresowań w pracy naukowej obejmują badania nad następującymi zagadnieniami:

- rolą alergii pokarmowej i mieszanej inhalacyjno/pokarmowej w objawach oddechowych schorzeń atopowych u niemowląt 

-   rolą alergii krzyżowej w objawach oddechowych i pokrzywkach u dzieci 

-   stosowaniem immunoterapii doustnej w grupie dzieci małych 

-  rolą flory jelitowej noworodków w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej w grupie niemowląt atopowych

- kształtowaniem się dojrzałości immunologicznej noworodków poprzez ocenę cytokin Th1- i Th2-zależnych (IL-4, IL-12, interferon gamma) po stymulacji PTH i OVA oraz wpływem zmian w układzie immunologicznym na rozwój schorzeń alergicznych w okresie niemowlęcym. 

- oceną ekspresji antygenów CD25oraz CD30 na komórkach limfocytów T pomocniczych we krwi pępowinowej oraz ich znaczeniem dla oceny ryzyka rozwoju objawów alergii w okresie wczesnego dzieciństwa 

- wpływem antygenu zwierząt domowych (psa) na objawy alergii w okresie wczesnego dzieciństwa

-   badaniem częstości alergii pokarmowej do 3 r.ż.

-   wpływem kotyniny i karmienia naturalnego na rozwój alergii u niemowląt

 

- rolą oceny stężenia FeNO w powietrzu wydychanym u dzieci w okresie młodzieńczym, z objawami astmy wczesnodziecięcej  

-  rolą oceny stężenia leukotrienu E4 w moczu jako czynnika zapalenia alergicznego w grupie 12-miesięcznych niemowląt.  

Serdecznie zapraszam

dr hab. n. med. Krystyna Stencel - Gabriel

Badania Naukowe

Publikacje

Peer-reviewed

1. The influence of maternal vaginal flora on the intestinal colonization in newborns and 3-month-old infants

Gabriel I, Olejek A, Stencel-Gabriel K, Wielgoś M.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 May 9:1-6. doi: 10.1080/14767058.2017.1319352.

PMID: 28420276

 

2. Prenatal priming of cord blood T lymphocytes by microbiota in the maternal vagina

Stencel-Gabriel K, Gabriel I, Wiczkowski A, Paul M, Olejek A.

Am J Reprod Immunol. 2009 Mar;61(3):246-52. doi: 10.1111/j.1600-0897.2009.00687.x.

PMID: 19239427

 

3. CD30 on stimulated CD4+ T lymphocytes in newborns regarding atopic heredity

Stencel-Gabriel K, Gabriel I, Czuba Z, Mazur B, Paul M, Górski P.

Pediatr Allergy Immunol. 2007 Dec;18(8):659-64.

PMID:18078420

 

4. Chlamydia trachomatis infection in women with lichen sclerosus vulvae and vulvar cancer

Olejek A, Kozak-Darmas I, Kellas-Sleczka S, Jarek A, Wiczkowski A, Krol W, Stencel-Gabriel K.

Neuro Endocrinol Lett. 2009;30(5):671-4.

PMID:20035265

 

5. Effectiveness of photodynamic therapy in the treatment of lichen sclerosus: cell changes in immunohistochemistry

Olejek A, Kozak-Darmas I, Kellas-Sleczka S, Steplewska K, Biniszkiewicz T, Birkner B, Jarek A, Nowak L, Stencel-Gabriel K, Sieron A.

Neuro Endocrinol Lett. 2009;30(4):547-51.

PMID:20010496

 

6. Elevated plasma il-8 concentration is related to severity of systemic inflammation in chronic spontaneous urticaria

Kasperska-Zajac A, Grzanka A, Damasiewicz-Bodzek A, Bieniek K, Skrzypulec-Frankel A, Stencel-Gabriel K, Sikora-Zydek A.

J Biol Regul Homeost Agents. 2017 Oct-Dec;31(4):957-961.

PMID:29254299

 

7. Cellular immunity in infants with congenital sublaryngical hemangioma

Lukas A, Stencel-Gabriel K, Michel Z.

Pneumonol Alergol Pol. 1992;60 Suppl 2:31-4. No abstract available. 

PMID:1305500

Zapisywanie online to prosty i bezpieczny sposób.